Og så tar vi i et tak!

Uncategorized | Tuesday March 29 2016 11:20 am | Comments Off on Og så tar vi i et tak!

Som en side som omfavner friluftlivet og selve naturen, så er vi nødt til å si i fra om noe som har ligget oss på hjertet i lang, lang tid. Det dreier seg om miljøet, men før du slutter å lese (for alt som omhandler miljø er jo kjedelig å lese, ikke sant) så ber vi deg om å holde ut noen minutter til – det skal ikke bli så langt.

Naturen og alt som befinner seg i den er livsviktig for vår eksistens, og akkurat dét tenker jeg at vi er enige om. Men hvordan skal vi komme oss opp av den gjørma vi befinner oss i i dag? Hvordan skal vi gjøre planeten grønnere i stedet for gråere og brunere? Hva er det du kan gjøre som kan gjøre kloden til et bedre sted å være? Det er så mye å ta tak i og det går så galt over så mange forskjellige felt at man nesten føler seg litt maktesløse. Sånn har det dessverre blitt, og det er lite man kan gjøre med det – føles det som.

Energien er noe som omgir oss og som er noe vi kan ta hånd om på mikronivå. Vi kan bruke mindre strøm, vi kan forsøple mindre og vi kan rett og slett leve grønnere. Hvis mange nok gjør dette, hvis mange nok velger å gjøre de riktige tingene, hvis mange nok våkner opp og ønsker å ta tak – det er kun på denne måten at vi kan gjøre de endringene som kreves for å berge vår planet!

Bevissthet er så viktig at det knapt kan understrekes nok, og det er bevissthet som er menneskehetens største styrke. Nå må vi være bevisste nok til å snu og vende tilbake til en grønnere tankegang og en mer miljøvennlig måte å agere i verden på. Hvor vanskelig kan det egentlig være? Det vil vise seg, men vi får bare håpe at vi våkner før det er altfor sent.